THS Söker Intresserade Studenter till Fakultetsförnyelsegruppen

Vad händer?

THS söker just nu studenter som är intresserade av att anställa och befordra sina lärare. Varje gång en lärare anställs eller vill bli befordrad, så representerar THS studenterna med representanter i den grupp som fattar besluten. Dessa studeranderepresentanter utgör THS fakultetsföryelsegrupp.

Vad är fakultetsförnyelse?

Fakultetsförnyelse är KTH:s arbete med att anställa och utforma KTH:s fakultet – de forskande lärare som utgör själva grundstommen i KTH:s akademi. THS arbetar för att studenternas synsätt och åsikter ska höras om vad en bra lärare är, vad som är viktigt när de rekryteras och hur studenterna vill att KTH:s fakultet ska se ut i framtiden.

Varför skulle jag vilja göra det där?

Att vara studeranderepresentant i de olika fakultetsförnyelseorganen är väldigt lärorikt. Du får en enorm insikt i hur KTH fungerar och hur det kan vara att arbeta på ett universitet. Du lär dig även mycket om hur rekryteringsprocesser fungerar och vad som gäller när en svensk myndighet fattar beslut.

Du gör skillnad när du är med och formar KTH:s fundament – dess fakultet. Som studeranderepresentant är du fullvärdig medlem av den grupp som intervjuar och prövar rekryteringar och befordringar av lärare på KTH. Ingenting kan vara så värdefullt för en student på KTH som en riktigt skicklig och engagerad lärare och du kan göra skillnaden genom att framföra vem det kan vara.

Uppdraget anpassas efter vad som funkar för dig. Du deltar så mycket som du kan eller vill och kommer att få en blygsam ersättning för ditt arbete i fakultetsförnyelseorganen. Det finns även regler som säger att dina lärare ska möjliggöra för dig att vara studeranderepresentant – om det behövs så ska de hjälpa till att anpassa dina kurser och studier efter ditt uppdrag.

Okej, hur gör jag nu då?

Om du är intresserad av att sitta i THS fakultetsförnyelsegrupp, anmäl dig direkt i formuläret på http://goo.gl/forms/MeHSYbv8kK eller skicka ett mail till THS chefer för utbildningsinflytande på utbildning@ths.kth.se. Oss kan du också maila med frågor eller funderingar om du känner dig osäker eller bara allmänt nyfiken.

Om du inte har lust eller möjlighet själv så kanske du har en vän eller vet någon annan som skulle kunna vara intresserad. Tipsa dem gärna!

Kommentera