ElFy

Från och med 2014 slogs ELarm, elektrosektionens arbetsmarknadsdag, ihop med Fysiksektionens arbetsmarknadsdag (Farm) till ElFy, Elektro samt fysiksektionens gemensamma arbetsmarknadsdag. Arrangemangen slogs ihop för att nå ut till en större mängd relevanta företag för båda sektionerna. ElFy riktar sig främst mot teknologer inom elektroteknik och teknisk fysik, men är öppet för studenter från alla inriktningar på KTH. Nästkommande mässa som kommer att äga rum den 15 februari 2017 i Nymble, THS kårhus, förväntas bli det största evenemanget hittills.

Syftet med ElFy är att skapa ett forum för kontakt mellan näringslivet samt studenterna, för att knyta en närmare kontakt mellan studier och industrin. Ert företag får genom ElFy ett unikt tillfälle att stärka ert varumärke som en attraktiv arbetsgivare, samt skapa kontakt med de 700 elektroteknologer och 700 fysiker som studerar på KTH.

Om ditt företag skulle vara intresserad av att delta i ElFy eller har frågor kring mässan så kan du ta kontakt med projektledaren via projektledare.elektro@elfy.se eller besöka Elfy.se för mera information.

ElfyloggaFinalSlimMini