Alexander Malmberg

avatar

Klass: E18

klubbmästare

  • Klubbmästare (Styret): 2021-01-01 - 2021-12-31
  • KF-ledamot: 2021-07-01 - 2022-06-30
  • Supraledare, tillika Ordförande: 2022-01-01 - 2022-12-31
  • Styrelsen informerar

    KTH:s information om studentambassadör

    Styrelsen informerar

    Intervju med Anders Söderholm Facebook event