Linus Backlund

avatar

Klass: E18

 • Che: 2019-03-01 - 2020-02-29
 • Directrise: 2019-01-01 - 2019-12-31
 • Halvledare, tillika vice Ordförande: 2020-01-01 - 2020-12-31
 • Sektionens verksamhet

  På grund av att KTHs lokaler låses och att vi alla måste ta vårat ansvar har Elektro-Styret och Medtek-Styret buslutat att alla större evenemang ska ställas in eller skjutas upp tills vidare. Vi vill dock uppmuntra de nämnder som kan att fortsätta sin verksamhet online eller åtminstone göra sitt bästa för att hålla gemenskapen igång.…
  Läs mer

  Angående Extra-SM

  Hej sektionen! Styrelsen har nu diskuterat Extra-SM med hänsyn till den pågående smittspridningen. Eftersom vi vill att alla ska ha möjlighet att påverka funderar vi på flera möjliga lösningar beroende på hur situationen utvecklar sig. Gemensamt för dessa är att deltagande på SM kan ske helt eller delvis online. Styrelsen har kontakt med THS som…
  Läs mer

  Meddelande från Styret

  Styret var medvetna om att Ordförande ämnade avgå och ställer sig bakom valet. Då Sektionen nu saknar en Styrelsemedlem fram till Extra-SM torsdag 19:e mars är det på sin plats med lite information. Ansvaret och arbetsuppgifterna som normalt åligger Ordförande delar Styret upp internt under övergångsperioden. Vi ökar den interna kommunikationen för att se till…
  Läs mer