Handlingar inför December-SM

Handlingar inför December-SM

Nu finns föredragningslistan och propositionen för ElRIKO tillgängliga. Propositionen röstades igenom på förra SM men behöver röstas igenom på två på varandra följande SM för att gälla.

Föredragningslista December-SM

Proposition angående posten ElRIKO

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.