Paleograf

Som Paleograf agerar man som sektionens arkivist. Arbetet innebär att samla, sortera och dokumentera material att bevara till framtiden! Till exempel bilder, märken eller skrivet material. Arbetet är väldigt fritt och kan göras när man har tid och känner för det. Man får en god inblick i vad som händer på sektionen och påverka hur den minns i framtiden. Posten väljs på Maj SM och har verksamhetsår 1 jul – 30 jun.

“Posten känns givande för att man får bidra till att bevara de fina traditioner och minnen vi skapar på sektionen! Arbetet har varit lätt att kombinera med studierna då inga specifika deadlines finns, utan man kan arbeta i sin egen takt.“
– Richard Ivemark, Paleograf 2023-2024, i klump med Johan Höglund som plingar starkt till påståendet

Kontakt

Historik

Person Från Till
Hjalmar Rantala Jönsson 2024-07-01 2025-06-30
Olof Bergvall 2024-07-01 2025-06-30
Richard Ivemark 2023-07-01 2024-06-30
Johan Höglund 2023-07-01 2024-06-30
Milad Javadi 2022-07-01 2023-06-30
Erik Landewall 2021-07-01 2022-06-30
Alva Johansson Staaf 2020-07-01 2021-06-30
Victor Engdahl 2020-07-01 2021-06-30
Henrik Åkerberg 2019-07-01 2020-06-30
Joar Forsberg 2018-07-01 2019-06-30
Kristian Westerlund 2017-07-01 2018-06-30
Angelica Waernlund 2016-07-01 2017-06-30
Magnus Brandt 2015-07-01 2016-06-30
Ulrika Karlson 2015-01-01 2016-06-30
Sofia Bergström 2015-01-01 2016-06-30
Håkan Gode 2015-01-01 2016-06-30
Noj Kazemi 2014-01-01 2014-12-31
Erik Strömberg 2014-01-01 2014-12-31
Johan Linder 2014-01-01 2014-12-31
Wilhelm Westermark 2014-01-01 2014-12-31
Sebastian Håkansson 2013-01-01 2013-12-31
Erik Strömberg 2013-01-01 2013-12-31
Gustav Mörée 2013-01-01 2013-12-31
Joakim Ahnlund 2013-01-01 2013-12-31
Gustav Larson 2013-01-01 2013-12-31
Joakim Juhlin 2013-01-01 2013-12-31
Gustav Mörée 2012-01-01 2012-12-31
Sebastian Håkansson 2012-01-01 2012-12-31
Johan Linder 2012-01-01 2012-12-31

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.