Tentapub #4 – The Summer is here

Error #109: Tiden för anmAlan till 2017 Tentapub 4 har gått ut och du kan därför inte anmäla dig.