Vistelse i Tolvan under mottagningen

Nu när terminen snart börjar igen är det många som vill komma tillbaka till Tolvan, antingen för ärenden eller bara för den goda atmosfärens skull. Under mottagningen används Tolvan dock intensivt, och med den rådande begränsningen på max 50 personer i lokalen leder detta till ett väldigt högt tryck.

 

Vi ber därför alla sektionsmedlemmar som inte deltar i mottagningen att undvika att befinna sig i Tolvan för ärenden som inte rör mottagningen. Om ni verkligen behöver vara i Tolvan, skriv till Styret, FøF eller någon av källarmästarna.

AMSe avgång

Hej Sektionen!

Som tidigare planerat har jag, Albin Mosskull, avgått från min post som Arbetsmarknadssekreterare. Arbetsmarknadsgruppen har inte haft de lättaste förutsättningarna under denna vår, men trots det är jag nöjd med vad vi åstadkommit.

Vi har genomfört en lunchföreläsning med Texas Instruments, ordnat ett antal olika marknadsföringsutskick och även stärkt vårt samarbete med Ericsson. Till hösten har vi konkreta planer att hålla elkraftkvällen som trots stort intresse från sektionen fick bli inställd, samt ytterligare en lunchföreläsning. Vi har även två andra spännande event som vi kommit långt i planeringen med. I och med detta har vi enbart under våren omsatt ca 120 000 kr, vilket är på god väg mot vår budgeterade omsättning på 174 000 kr.

Det som däremot enligt mig är viktigare är hur vi arbetat vidare med vår nämnd. Vår nämnd har växt till över 10 medlemmar under denna vår och vi har även haft en kickoff för att starta upp vårt arbete. Medlemmarna har även fått ta del av arbetet inom nämnden och vi har utsett företagsrepresentanter för att hantera våra relationer med viktiga företag. Slutligen är jag personligen också väldigt glad över att vara del av det arbetet som startas upp inför vår arbetsmarknadsmässa nästa år, Potential 2021.

Till sist vill jag också säga att jag har fullt förtroende för att interimsvalda AMSe Erik Lindberg kommer kunna leda detta arbetet framåt på ett föredömligt sätt. Erik har med sitt driv och kompetens varit en enorm tillgång för ArG under hela våren och han är även väl integrerad i Styrelsen redan nu.

Vänliga hälsningar,
Albin Mosskull

Rektorsbeslut om höstterminen

Hej sektionen! Rektor Sigbritt Karlsson har idag fattat ett beslut om hur den kommande höstterminen kommer att vara upplagd, i enlighet med regeringens senaste beslut.

Det fullständiga beslutet finns nedan, några viktiga punkter är:

  • Fysisk undervisning kommer att bedrivas, men undervisningsmoment som stora föreläsningar kommer att ske ”i andra former”
  • Examination ska i första hand ske på andra sätt än i form av salstentor. Zoom-övervakade tentor ”fasas ut under höstterminen”
  • Tillgång till KTH:s lokaler kommer successivt öppnas upp från 1 augusti.
  • Utbytesstudenter från KTH som tillåts resa till utbytesuniversitetet kommer att utföra utbytet som vanligt, i annat fall stannar man vid KTH. KTH kommer att ta emot utbytesstudenter.
  • Vissa mottagningsaktiviteter från KTH sker digitalt, istället för ”informationspass i stor sal”. Sociala mottagningsaktiviteter sker enligt FHM:s rekommendationer.

Beslut om förutsättningar för höstterminen 2020

EUREL International Management Cup

Hej Sektionen!

Här kommer information om en tävling för Elektrostudenter som hålls av EUREL. Finalisterna får resa till Berlin för finalen samt 100€ per person. Laget som vinner i finalen får 200€ ytterligare per person. Alla deltagare får även ett certifikat som är en merit när du söker jobb i framtiden.

Tävlingen går ut på att sköta ett simulerat företag. Varje vecka kommer ni som lag ta olika beslut utifrån ett flertal aspekter som produktlivscykler och personalkompetens för att försöka utveckla ert företag.

Ni kommer ha tillgång till en handbok samt ett servicenummer där ni kan få svar på era frågor. Inga förkunskaper krävs. De har approximerat att varje runda kommer kräva ungefär två timmar per vecka under sex veckor. För att gå vidare till finalen måste ni ha det högst värderade företaget på den virtuella aktiemarknaden i eran undergrupp. Finalen kommer hållas i Berlin 23-25 september.

Lag:
Ett lag består utav 2 – 4 personer.

Vilka får vara med:
Elektroingenjörer som är medlemmar i SER(Gratis för studenter att gå med).
För att bli medlem i SER: https://www.ser.se/medlemskap/bli-medlem/

Sista anmälningsdag:
1 juni, 2020

Mer information och anmälan:
https://www.ser.se/nyheter-aktiviteter/2020-05/249-eurel-imc-2020/

Frågor kring SER/andra saker om eventet skicka ett mail till.
Felix Söderman(felsod@kth.se)
Daniel Marklund(dmarkl@kth.se)