Sök i wikin:

Skriva på wikin

In english

 

Här finns instruktioner och riktlinjer för att skriva på wikin. Läs noga igenom den här sidan innan du skriver något. Skriv inte något du inte kan stå för. Författaren är offentlig och alla med ett konto kan se hela redigeringshistoriken.

Skriva

Skapa en ny sida genom att klicka på en röd länk i en existerande sida eller genom att välja Nytt → Wiki.

Skriv en titel och artikelns innehåll. För att länka till en annan wikisida tryck på knappen Add Wiki Link och fyll i titeln på artikeln du vill länka till samt vilken text länken ska visa.

En kvalitetsmässig wiki som denna har givetvis stöd för \(\LaTeX{}\). Skriv din ekvation mellan taggar som [latex]ekvation[/latex]. En större ekvation på en egen rad fås genom att skriva dubbla dollartecken runt ekvationen som $$ekvation$$. För att använda dollartecknen måste dock versionen med taggar ha använts någonstans i dokumentet, alternativt att texten [mathjax] placeras någonstans i artikeln (den kommer inte att synas i texten).

Klicka slutligen på Publicera för att göra artikeln offentlig, eller Uppdatera om du redigerar en befintlig sida.

Riktlinjer

Wikin ska sträva efter att vara tvåspråkig. Börja därför varje artikel med en länk till den engelska titeln med texten In english om du skriver på svenska eller en länk till den svenska titeln med texten På svenska om du skriver på engelska. Länka även om artikeln inte finns på det andra språket eller om du inte ämnar skriva den.

Om du skriver en artikel och nämner något som bör ha en egen artikel, länka då till artikeln även om den inte finns. Finns den inte blir länken röd och en läsare kan enkelt se att artikeln saknas och skapa den. Välj en rimlig titel när du skriver dina artiklar så det går att gissa vad sidan heter man vill länka till.

Skrivet av Oscar Gustavsson. Permalänk till nyheten.