Ludvig Aarflot

avatar

Klass: E09

 • SNO: 2012-01-01 - 2012-12-31
 • Vice SNO: 2011-01-01 - 2011-12-31
 • FøF (Snål): 2010-01-01 - 2010-12-31
 • Kontaktor, tillika Ambassadeur: 2014-01-01 - 2014-12-31
 • Klubbmästare (Styret): 2014-08-01 - 2014-09-19
 • KF-ledamot: 2014-10-23 - 2015-06-30
 • Fan- & Råttbärare: 2016-03-01 - 2016-12-31
 • Hoftorsk: 2015-03-01 - 2016-02-29
 • SBK16:
 • FøF (Snål): 2010-01-01 - 2010-12-31
 • Vice SNO: 2011-01-01 - 2011-12-31
 • Söhköinsinöörikiltas potentiaalin tasaus

  Konglig Elektrosektionen har fått en inbjudan till vår finskspråkiga bastuglada vänförening SIK å deras 93:e potantialutjämning, även känd som årsfest. Festen består av en finsittning den 15/2 med efterföljande sillis och kan antas vara en upplevelse utöver det vanliga. Styret tycks dessvärre inte ha möjlighet att närvara men är du sugen på att åka och…
  Läs mer

  Studentbostäder på campus

  Det planeras för uppemot 600 nya studentbostäder på campus, och stadsbyggnadskontoret kommer att ställa ut förslagen till de nya detaljplanerna i på Brinellvägen 8. Alltså kommer det förhoppningsvis att komma besökare från hela KTH och förhoppningsvis ännu fler, som är intresserade av studentbostadsfrågan. Utställningen kommer att vara i länken mellan receptionen och Röda korsets högskola.…
  Läs mer

  Kursmässa inför kursvalet hösten 2012

  Meddelande från Skolan för Elektro- och systemteknik:  Välkommen till Kursmässa inför kursvalet hösten 2012 Elektriska energisystem Elektriska energiomvandling Elektroteknisk teori och konstruktion Fusionsplasmafysik Industriella informations- och styrsystem Kommunikationsnät Kommunikationsteori Ljud- och bildbehandling Mikrosystemteknik Reglerteknik Rymd- och plasmafysik Signalbehandling Tid: fredag, 20 april, kl 10 -14 Plats: Osquldas väg 10, plan 2

  Val av årets lärare

  Onsdagen den 15:e klockan 17:14 är det som bekant dags för årets första sektionsmöte. Det är bland annat då som vi studenter utser årets lärare vid civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Har du haft en lärare, föreläsare eller övningsassistent, som tillfört utbildningen något extra och förtjänar ett speciellt tack för sin insats i dina studier: skicka ett…
  Läs mer