E-DJ

E-DJ ansvarar för hårda takter och hög stämning på alla tillställningar i tolvan.
Vi ansvarar även för förvaltningen och förnyelsen av ljud- och ljusutrustningen i Pelarsalen.
Dörren står öppen för alla Medtek- och Elektroteknologer att bli medlem och få spela musik.
Ansvarig för E-DJ är BeatKeeper