THS Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är Tekniska Högskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Här sitter studenter valda av studenter från alla sektioner vid THS och beslutar i frågor som rör hela THS och dess verksamhet. Elektrosektionen innehar i dagsläget tre av fyrtio mandat.

Informationen nedan gäller THS verksamhetsår 2014/15.

Sammanfattningar av sammanträden

Information

Uttalanden