ePotential

ePotential är en ny arbetsmarknadsdag som arrangeras av Elektrosektionen.

Med ePotential vill vi erbjuda företagen som deltar en större mötesplats av studenter. Vi som läser Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik och arrangerar ePotential vill även bjuda fler studenter från liknande program. I samband med ePotential planerar vi därför att hyra bussar som kör studenter som läser elektro- och datarelaterade program från både campus i Kista och Huddinge. Vi försöker därför arrangera en mässa där ni får träffa minst tre gånger så många studenter som ni annars får under en programrelaterad mässa.

Syftet är att skapa ett forum mellan studenterna och näringslivet, för att knyta en närmare kontakt mellan studier och industri. Ert företag får genom ePotential ett unikt tillfälle att stärka ert varumärke som en attraktiv arbetsgivare samt skapa kontakt med de 700 elektroteknologer på KTH.

Är ni intresserade av att vara med och kicka ingång ePotential med oss den 21a februari 2019 i Nymble? Kontakta projektledaren för anmälan och mer info via projektledare@epotential.se