Potential

ePotential är en arbetsmarknadsdag som arrangeras av Elektrosektionen på KTH.

Under ePotential erbjuds företag ett enastående tillfälle att komma i kontakt med teknologer och masterstudenter som är framstående inom elektro- och datateknik samt matematik. Målet är att teknologerna ska gå därifrån med en god uppfattning om arbetsuppgifterna och utvecklingsmöjligheterna som ingenjör, både under och efter studietiden. Målet för företagen är att få en stor exponering för de kommande årskullarna av färdiga ingenjörer och kanske till och med hittat sommarjobbare och masterstudenter att göra examensarbeten med.

Vi som arrangerar ePotential kommer i år göra allt för att göra mässan större än någonsin med fler företag och fler teknologer.

ePotential äger rum på KTH campus den 20:e februari 2020. Gå in på www.epotential.se för att få mer info och se hur man anmäler sig.

Med vänlig hälsning,
Filip von Reis Marlevi
Projektledare för ePotential 2020