Styret

Vad gör Styret?

Styret är Elektrosektionens styrelse som samordnar och leder elektrosektionens verksamhet och ser till att allt fungerar. I styret sitter förutom presidiet ansvariga från de olika organen på sektionen. Mandatperiod är kalenderår och väljs varje december-SM.

Vi nås lättast på styret@e.kth.se.