ESN

Konglig Elektrosektionens StudieNämnd ser över och upprätthåller kursernas och programmens kvalitet som ligger under Konglig Elektrosektionen. ESN verkar för att förmedla information mellan kursdeltagare och kursansvariga men även programansvarig, och upprätthålla en dialog om kurserna och programmet.

Programmen som ligger under Konglig Elektrosektionen är grundutbildningen; Civilingenjörsutbildning i elektroteknik och masterprogrammen:

  • Elektromagnetism, fusion och rymdteknik
  • Elkraftteknik
  • Information och nätverksteknologi
  • Systemteknik och robotik
  • Nanoteknik

SNO – StudieNämndsOrdförande är ordförande i gruppen och medverkar på möten med UtbildningsRådet i THS för att föra Konglig Elektrosektionens talan och som studentrepresentant på EECS-skolans regelbundna möten om utbildningen. SNO nås på sno@e.kth.se.

Vice SNO – Vice StudieNämndsOrdförande hjälper SNO i sitt arbete. vSNO nås på vsno@e.kth.se.

PAS – ProgramAnsvarig Student medverkar i utbildningsrådet å Konglig Elektrosektionens vägnar. Från och med 2015 är Vice SNO och PAS samma post. PAS nås på pas@e.kth.se.

Isolator – Isolatorn fungerar som studenternas skyddsombud. Isolatorn ser till att studiemiljö, såväl fysisk som social, håller god kvalitet. Isolatorn är ledamot i jämlikhetsrådet. Isolatorn nås på sso@e.kth.se.

ÅRe1,2,3 – ÅrskursRepresentanter utses i årskurs ett till tre, de ser till att det finns en till tre personer i kursnämnden till varje kurs som underlättar kontakten mellan studenter och lärare för att förbättra och upprätthålla standarden på undervisningen. De hjälper även SNO varje period att skriva en rapport över hur kurserna i perioden går, rapporten skickas sedan vidare till programansvarig för grundutbildningen.

MAS – MasterprogramsAnsvariga Studenter utses av SNO för alla masterprogram som ligger under Konglig Elektrosektionen. MAS medverkar i råd på utbildningen och arbetar för att förbättra framtidens kursutbud och utbildning.

Maillista för alla MAS:
mas-inn@e.kth.se – Information och nätverksteknologi
mas-tem@e.kth.se – Nanoteknik
mas-efr@e.kth.se – Elektromagnetism, fusion och rymdteknik
mas-elp@e.kth.se – Elkraftteknik
mas-scr@e.kth.se – Systemteknik och robotik

Elektrosektionens studienämnd nås via mail på esn@e.kth.se.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.