ESN

Konglig Elektrosektionens StudieNämnd ser över och upprätthåller kursernas kvalitet på grundutbildningensblocket för civilingenjörsutbildningen i elektroteknik. ESN verkar för att förmedla information mellan kursdeltagare och kursansvariga och upprätthålla en dialog om kurserna.

SNO – StudieNämndsOrdförande är ordförande i gruppen och medverkar på möten med utbildningsrådet i THS för att föra Konglig Elektrosektionens talan och som studentrepresentant på EE-skolans regelbundna möten om utbildningen. SNO nås på sno@e.kth.se.

vSNO – Vice StudieNämndsOrdförande hjälper SNO i sitt arbete.

PAS – ProgramAnsvarig Student medverkar i utbildningsrådet å Konglig Elektrosektionens vägnar.

StURe – Studiesociala Utskottets Representant fungerar som studenternas skyddsombud. StURe ser till att studiemiljö, såväl fysisk som social, håller god kvalitet. StURe är ledamot i jämlikhetsrådet.

ÅRe1,2,3 – ÅrskursRepresentanter utses i årskurs ett till tre, de ser till att det finns en till två personer i kursnämnden till varje kurs som underlättar kontakten mellan studenter och lärare för att förbättra och upprätthålla standarden på undervisningen.

Elektrosektionens studienämnd nås via mail på esn@e.kth.se.