JML-kväll i Tolvan

JML-gruppen söker nya medlemmar, och bjuder in till en mysig kväll tisdag den 27/10 i Tolvan för alla som är nyfikna! Kom och ställ dina frågor om JML-arbetet och JML-gruppen. Det kommer att bjudas på pizza och roliga aktiviteter, kom och häng!
Angående den rådande situationen: Max 50 personer får vara i Tolvan samtidigt men tanken med eventet är att det är drop in under kvällen så det blir en genomströmning.

Vill du spela musik med dina sektionskamrater?

Välkommen på uppstartsmöte för E-sektionens nyaste förening; Musicerande ingenjörer, Teknologer och andra Eländiga-bandet (MiT&E-bandet) på 2020-10-29 (tid och lokal ej bestämt, förvänta campus ~18:00).

Föreningen skapades för att kunna spela musik på olika evenemang. Eftersom det är en helt ny förening finns stora möjligheter att påverka verksamheten om man har andra kul idéer på vad föreningen kan göra!

Under mötet kommer bland annat detta diskuteras:

 • Föreningens struktur och poster
 • Föreningens verksamhet och målsättningar
 • Insigna/kännetecken

Alla musikintresserade E&MiT-studenter som själva tycker att de är tillräckligt duktiga för att spela med andra är välkomna. 

Intresseanmälan till uppstartsmötet sker via sms till 070-0479553, är du intresserad av att vara med i föreningen men inte kan närvara på mötet får du gärna meddela det.

Hoppas vi ses där!

Information från kanslifrukost

Hej sektionen! Idag har Styret haft ytterligare en kanslifrukost, och här är ett utdrag ur det som diskuterats.

Kansliet vill meddela alla studenter att om en student som läser en kurs blir diagnostiserad med Covid-19, så kommer hela kursen att hållas på distans i 14 dagar. Alla labbar eller andra praktiska moment blir uppskjutna till efter den tiden. Om du har testat positivt för Covid-19 så bör du kontakta SYV, kursansvarig eller examinator om detta. Läs mer på https://www.kth.se/student/hostterminen-2020-med-anledning-av-covid-19-1.996757

 • Kansliet har jobbat för att alla sektioner ska få bidrag från KTH som är proportionellt till antal studerande på sektionen. I nuläget beror det på skolan, och Elektrosektionen får förhållandevis lite pengar, så det är en välkommen förbättring. Pengarna kommer förmodligen också att fördelas på ett mer strukturerat sätt; sektionerna kommer exempelvis få pengar öronmärkta för studentrepresentation och JML-arbete, och eventuellt behöva visa hur dessa pengar använts. Bidrag för utbytesstudier ska strömlinjeformas på samma sätt; det ska inte bero på vilken skola man studerar under när man söker utbytesstudier.
 • Grundutbildningsansvarig har också öronmärkt pengar åt programmen för programutveckling. Programansvarig Joakim Jaldén har två evenemang som han kontinuerligt vill stödja med dessa pengar: Noblesses brunch på vårterminen, och Luciafika för sektionsmedlemmar och internationella studenter.
 • Kansliet jobbar vidare på kraven på särskild behörighet som kommer att införas, och hur man kan automatisera detta utan att det leder till problem.
 • Kansliet har hört att vissa professorer har gjort onlineföreläsningar utan att prova tekniken innan, med dåliga resultat, samt att vissa föreläsare varit långsamma med att svara på mejl. Kansliet hälsar att många professorer också är väldigt stressade med onlineundervisning, men att de har en plikt att svara på mejl, och att de har noterat kritiken.
 • Kansliet vill gärna ha feedback om de senaste informationspassen via Zoom, till exempel kursvalsmässan. Det har noterats att många valt att inte gå på dem av två anledningar; tisdagens information om utbytesstudier krockade med en lunchföreläsning, och många upplever att de inte haft tid för att gå på informationspassen. Kansliet tog till sig kritiken att schemats beskrivning av informationspassen ofta är orimligt vaga, och sa att de jobbar på att få bättre verktyg i TimeEdit-systemet för schemaläggning.
 • Angående stressen som många upplevt den här och tidigare perioder sa Joakim Jaldén att kursutvärderingarna som kommer in säger att studenterna lägger färre timmar på kurserna än vad som är schemalagt. Detta behöver inte återspegla verkligheten, men det blir svårt för skolan att ta åtgärder på programnivå när den objektiva datan de har inte indikerar något problem.
 • Kansliet var tydliga med att festtillstånds-stoppet inte lär försvinna på ett tag. Andra skolor på KTH har sett en “explosionsartad” spridning, och man vill minska smittspridning så mycket som möjligt.
 • De internationella koordinatorerna meddelade att några utbytesstudenter kommit i år, och att de flesta av dem kommer från europeiska länder. De enda utresande utbytesstudenterna från KTH är de som åker till andra europeiska länder, där reserestriktionerna är mindre strikta. De jobbar för att så många som möjligt ska kunna resa ut på våren, men hälsar också att man bör söka kurser på KTH också, som en plan B, så att man kan utnyttja sin utbildningsplats här hemma. KTH Global kommer att anordnas digitalt i år 3-5 november. Tisdagens informationspass kommer att gå att delta på igen den 4 november 12:00-13:00.
 • De internationella koordinatorerna har slutit ett nytt utbytesavtal med Stanford för de följande fem åren, samt ett avtal som möjliggör för studenter på Robotik-mastern att studera ett av åren i Lissabon, och få dubbla examina.

Information för Oktober-SM

Hej sektionen, nu är SM i faggorna! Här kommer lite matnyttig information:

 • SM kommer att innehålla en matpaus, men det är upp till var och en att själv ta med eller införskaffa föda att inta under pausen. De som fått plats att följa SM fysiskt från Tolvan har fått mail om detta.
 • Instruktionsvideo för Zoom-SM: https://www.youtube.com/watch?v=GOcb8B8BmXc
 • Instruktionsmanual för röstningsprogrammet VoteIt: https://docs.google.com/document/d/1FHjVPsNFRUOVOO1hmHIxgdL6fCsKk47UvmcD_hybL3Q/edit?fbclid=IwAR0yq2yKFuml-bWIfNU6IB0u5sRjIBxWdxF47UzEsWcUlh4hJ4zeba2N5Kk#heading=h.hdfqmatr878g
 • Alla som är medlemmar i sektionen har fått inbjudningar till VoteIt via mail (till adressen som är förknippad med ert kårmedlemskap). Eftersom SM huvudsakligen sker på Zoom kommer inte de diverse diskussionsfunktionerna att användas; guiden är främst för att få tillgång till och komma in på röstningssystemet, vilket beskrivs i början av guiden. Röstningsformen som kommer att användas under mötet är Skotsk Single Transferable Vote.