JML-Arbete

Elektrosektionen bedriver jämställdhetsarbete för att alla ska känna sig trygga och välkomna på sektionen. Huvudansvarig för sektionens JML-arbete är Silvia Barrett i egenskap av Ekvivalent. (Innan 2021 av StURe)

Om studenter har blivit utsatta för något, känner sig otrygga eller har diverse arbetsmiljöfrågor bör de kontakta Ekvivalenten eller EECS-skolans studentansvariga Marianne Lundin, som kan nås på marianlu@kth.se.

För att göra en anonym anmälan (som utsatt eller som vittne) kan du använda följande länk: https://docs.google.com/forms/d/1EZ94rlrGlsErOavqp65YxY5jcK9XkBY0Np3q7IGswoI/

Kontakt

sture@e.kth.se