JML-Arbete

Elektrosektionen bedriver jämställdhetsarbete för att alla ska känna sig trygga och välkomna på sektionen. Huvudansvarig för sektionens JML-arbete är Ida Kols och Caroline Skoglund i egenskap av StURe.

Om studenter har blivit utsatta för något, känner sig otrygga eller har diverse arbetsmiljöfrågor bör de kontakta StURe.

Kontakt

sture@e.kth.se