JML-Arbete

Elektrosektionen bedriver jämställdhetsarbete för att alla ska känna sig trygga och välkomna på sektionen. Huvudansvarig för sektionens JML-arbete är Marla Touma i egenskap av Ekvivalent. (Innan 2021 av StURe)

Om studenter har blivit utsatta för något, känner sig otrygga eller har diverse arbetsmiljöfrågor bör de kontakta Ekvivalenten eller EECS-skolans studentansvariga Marianne Lundin, som kan nås på marianlu@kth.se.

Du som utsatts för kränkning eller bevittnat kränkning mot någon annan kan göra en anonym anmälan om detta här.

Kontakt

sture@e.kth.se