JML-Arbete

Elektrosektionen bedriver jämställdhetsarbete för att alla ska känna sig trygga och välkomna på sektionen. Huvudansvarig för sektionens JML-arbete är Arvid Söderberg som Ekvivalenten.

Om studenter har blivit utsatta för något, känner sig otrygga eller har diverse arbetsmiljöfrågor bör de kontakta Ekvivalenten eller EECS-skolans studentansvariga Marianne Lundin, som kan nås på marianlu@kth.se.

Du som utsatts för kränkning eller bevittnat kränkning mot någon annan kan göra en anmälan om detta här. Anmälan går även att göras bara för att få stöd, man kan även vara anonym i sin anmälan.

Kontakt

ekvivalenten@e.kth.se