Ansök till Kårfullmäktige

Tycker du om att socialisera, bredda dina kretsar och alltid strävar en högre potential med nya erfarenheter. Kandidera då till Kårfullmäktige mellan 13:e februari till den 2:a april. Kårfullmäktige är THS högsta beslutande organ. 8 givande möten per år. Alla som är kårmedlemmar kan söka. Länk till informationsblad finns här.