Kandidera till THS Valberedning

På torsdag 26/3 ska THS hela valberedning väljas. Det rör 7 poster i beredningen samt en sammankallande. Valberedningen lyser och intervjuar kandidater till olika poster inom THS, däribland Ordförande samt Vice Ordförande för THS. Om ni vill kandidera, kontakta talman-presidiet genom talman@ths.kth.se