Kandidera till THS Valberedning

På torsdag 26/3 ska THS hela valberedning väljas. Det rör 7 poster i beredningen samt en sammankallande. Valberedningen lyser och intervjuar kandidater till olika poster inom THS, däribland Ordförande samt…
Läs mer