Jonas Cederberg

avatar

Klass: E17

 • Källarmästare (Styret): 2019-01-01 - 2019-12-31
 • ÅRe Åk 2: 2018-10-31 - 2019-10-31
 • ÅRe Åk 3: 2019-11-01 - 2020-10-31
 • Supraledare, tillika Ordförande: 2020-01-01 - 2020-03-01
 • Information till Sektionen

  Hej medlemmar i Konglig Elektrosektionen och övriga intressenter, Jag meddelar härmed att jag med ombedelbar verkan avgår från min post som Ordförande. Grunden till detta är resultatet av en utredning gällandes mitt oacceptabla beteende på ett tidigare evenemang under våren. Jag jämkar mig till fullo med dess resultat. Till alla er som haft förtroende för…
  Läs mer

  Sommarstängt i Tolvan

  Hej allihopa! Källarmästarna vill informera om att lokalen stänger för den gemene sektionsmedlemmen nu den 20e juni för att öppna igen den 29e juli. Glöm inget viktigt i Tolvan! Ifall något strular är det bara att maila oss på kallarmastare@e.kth.se Om ni vill lämna tillbaka skåpnycklar inför nästa termin så gör vi det helst i…
  Läs mer