Linus Dahlgren

avatar

Klass: E12

 • Källarmästare med lokalansvar: 2013-07-01 - 2014-06-30
 • KF-ledamot: 2015-09-01 - 2016-06-30
 • Frequensnormal: 2017-01-01 - 2017-06-30
 • Kontaktor, tillika Ambassadeur: 2018-01-01 - 2018-12-31
 • December-SM

  JML-nämnden

  Tidigare i år togs beslut om att en nämnd med ansvar att hantera JML-frågor skulle skapas. Nu söker denna folk. Hör av er till StURe om ni är sugna! För…
  Läs mer

  Sammanslagningsenkät

  Styrelsen har i samband med styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik utformat en enkät för att sondera medlemmarnas åsikter angående en eventuell fusion. Denna kommer ligga som underlag till styrelsens…
  Läs mer

  Oktober-SM

  JML-Enkät

  Under våren har en nulägesanalys kring JML-situationen på sektionen utförts i samarbete med Sektionen för Medicinsk Teknik. Resultatet av denna är nu sammanställt och kan läsas här.

  Maj-SM

  JML-enkät

  JML-ansvarig för sektionen har i samarbete med JML-ansvarig för Sektionen för Medicinsk Teknik sammanställt en enkät kring den sociala miljön på sektionen. Det är väldigt viktigt att ni fyller i…
  Läs mer

  Februari-SM