Linus Dahlgren

avatar

Klass: E12

 • Källarmästare med lokalansvar: 2013-07-01 - 2014-06-30
 • KF-ledamot: 2015-09-01 - 2016-06-30
 • Frequensnormal: 2017-01-01 - 2017-06-30
 • Kontaktor, tillika Ambassadeur: 2018-01-01 - 2018-12-31
 • December-SM

  JML-nämnden

  Tidigare i år togs beslut om att en nämnd med ansvar att hantera JML-frågor skulle skapas. Nu söker denna folk. Hör av er till StURe om ni är sugna! För mer information, se bifogad PDF. JML

  Sammanslagningsenkät

  Styrelsen har i samband med styrelsen för Sektionen för Medicinsk Teknik utformat en enkät för att sondera medlemmarnas åsikter angående en eventuell fusion. Denna kommer ligga som underlag till styrelsens strategiarbete under hösten. Det är av yttersta vikt att så många som möjligt svarar på denna. Ni finner denna här

  Oktober-SM

  JML-Enkät

  Under våren har en nulägesanalys kring JML-situationen på sektionen utförts i samarbete med Sektionen för Medicinsk Teknik. Resultatet av denna är nu sammanställt och kan läsas här.

  Maj-SM

  JML-enkät

  JML-ansvarig för sektionen har i samarbete med JML-ansvarig för Sektionen för Medicinsk Teknik sammanställt en enkät kring den sociala miljön på sektionen. Det är väldigt viktigt att ni fyller i denna för att sektionerna ska få ett bra underlag för att bedriva sitt förbättringsarbete. Enkäten finner ni här: https://goo.gl/forms/FVj1Dha6YJTYbN372

  Februari-SM