Buggar och förbättringar

Hej! Nu har du allt kommit fel, eller så har du måhända inte fått rättigheter som administratör än! Kontakta Kontaktorn!