avatar

Olle Calderon E12

FøF (styret) 2013 Musikborgarråd 2013 Qulturattaché 2013-2014 Källarnisse 2012- Emitteur 2013 Elogenspexare 2013 E-DJ 2012- Stolt kiltbärare 2013-. Även kallad Tjelvar.

Funktionärsposter