Education

I årskurserna 1 till 3 läser du grundläggande ämnen som är tongivande för utbildningen; matematik, ellära, elektronik samt signaler och system. Efter tredje året väljer du en inriktning i form av ett tvåårigt masterprogram.

Elkraftteknik ger dig kunskap om analys och konstruktion av elenergisystem och olika elektrotekniska komponenter. Inom Elektronik kan du specialisera dig mot halvledarkomponenter, digital elektronik eller elektroniksystem.

Mer information om utbildningen på KTHs hemsida.

elektro.nu kan du hitta mer information om vad en elektroingenjör arbetar med och vad utbildningen innebär.

Elektro.nu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.