Styrdokument

Here you can find our sections policy documents (in swedish)

Stadga

Reglemente

Krisplan

PM för Sektionsbilen

PM för Ekonomi

PM för ESN

PM för Funqrummet

PM för Kameraövervakning

PM för Representation

PM för Skolråd

PM för Tackfester

PM för Val

PM för Tolvan

ProgramRådets Serveringspolicy

In addition we follow the rules from THS: styrdokument.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.