ELAB under nytt styre

Jag har det stora nöjet att meddela att under ELABs årliga möte har en ny Överste lödnisse (Ordförande) och kassör tillsatts. Detta betyder att vi i framtiden kommer att snabbare kunna ge tillgång till labbet för våra gamla tillika nya medlemmar!

Vår nya ÖL är Alexander Kolmodin, E13 och vår nya kassör är Ahmed Mayh, E13.

För att kontakta ELABs funktionär finns kontaktinformationen på vår hemsida: www.elab.kth.se

Kommentera