Angående val av sångfåglar

Angående val av sångfåglar

Årets läskigaste dag, nämligen Oktober-SM, a.k.a. Halloween-SM, a.k.a. alla väljgonas dag närmar sig allt fortare. Styrelsen är väldigt glada att se att det är så många som valt att kandidera till de poster som ska väljas om. En särskild post, nämligen sångfågeln, har varit extra populär, med hela 17 kandidater.

Att ha ett personval med så många kandidater medför dock vissa utmaningar. Först och främst gäller det kandidaternas utfrågning. För ordinarie personval får alla kandidater presentera sig samtidigt på SM. De får därefter möjlighet att svara på frågor från mötets deltagare. Detta är givetvis så att alla som röstar ska få lära känna kandidaten bättre, och få en så tydlig bild av dem som möjligt inför valet.

Att hålla i en sådan utfrågning med 17 kandidater hade minst sagt varit opraktiskt. Därför har styrelsen, tillsammans med valberedningen beslutat att frågor till kandidaterna kommer att samlas in innan sektionsmötet, genom ett formulär ordnat av valberedningen. Valberedningen kommer sedan att välja bland dessa frågor, och skicka dem vidare till kandidaterna. Kandidaternas svar kommer sedan att presenteras i text nästa vecka. Detta kommer att ersätta utfrågningen på sektionsmötet, så det är viktigt att alla som planerar att delta på mötet både ställer sina frågor i formuläret, och läser svaren när de väl kommer. Formuläret för att skicka in frågor går att hitta nedan. Valberedningen tar emot frågor till och med söndag 22 oktober.

Utöver detta finns det även svårigheter gällande själva omröstningen som kommer att behöva adresseras. Clickersystemet som i nuläget används för de flesta personval har enbart stöd för upp till tio olika omröstningsalternativ. Detta gör att det blir otroligt omständigt att ha ett rättvist val med sjutton kandidater. Vi kommer därför istället att använda oss av en nätbaserad omröstningstjänst för just detta val.

Valet kommer även att ske på ett sätt som avviker från hur val av post med flera platser beskrivs i sektionens stadga. Detta är för att försäkra att vi når så nära till ett konsensus som möjligt, trots de komplicerade omständigheterna.

Mer information om själva valprocessen kommer dyka upp närmare inpå sektionsmötet. Samtliga ändringar kommer enbart att påverka val av sångfåglar. Alla andra personval kommer att ske som vanligt.

Skicka in era frågor, och ha en fortsatt trevlig tentaperiod, så ses vi den 31a!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.