Information om bygget på Osquars Backe

Information om bygget på Osquars Backe

Som ni säkerligen har märkt så har det gamla huset på Osquars Backe 7-9 rivits för att ge plats till det nya arkitekt-huset.

Vecka 36-44 kommer det att utföras markarbeten på Osquars Backe. Diken och schakt kommer delvis att täckas med vägplåtar så att det blir möjligt att ta sig över till fots. Markarbetena kommer också att påverka gården mellan infocenter och biblioteket(datas borggård).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.