Osquars backe är hal och skall borras

Osquars backe är hal och skall borras

Markentreprenören planerar att påbörja bergborrning på tisdag nästa vecka längs fasaden in mot bygget och de börjar längst ned mot Osquars backe. Detta kan medföra begränsad framfart på den fenomenala backen och kanske ge upphov till rytmiskt buller. Se upp!

Det är också väldigt halt i den temporära gången på Osquarsbacke så plastmattor har lagts ut för att minska halkolyckor. Eventuellt kommer denna att stängas helt ett tag.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.