Postbeskrivningar inför Maj SM

Postbeskrivningar inför Maj SM

Kandidera till Maj SM 2024 HÄR.

Snövaran

Som Snövaran fixar man sektionernas skidresa tillsammans med Medteks isvaran(er) och får därför åka med på resan gratis. Vanligtvis blir resan till Åre under deras skiweek då det finns ett fördelaktigt paket som underlättar i Snövaranens arbete. Arbetet gäller att planera resan dit, marknadsföring av resan, stugindelning samt att fixa ett biljettsläpp. En av varanerna tilldelas ett ekonomiansvar. Varanerna är inte reseledare utan i Åre är det enda ansvaret man har, att se till att alla kommer dit samt hem. Det är upp till varje stugansvarig att se till att alla personer i deras stuga sköter sig.

Vice IntSekt

Vice Internationell Sekreterare – Vice IntSekt. Vice-IntSekt hjälper IntSekt med att anordna den internationella mottagningen och representerar sektionen i THS Internationella råd. Arbetet går ut på att planera och hålla i evenemang för de nya internationella studenterna samt att försöka bilda en gemenskap inom gruppen. Ifall du gillar att lära känna nya människor från runt om i världen och organisera evenemang är detta en bra post för dig. Posten är lämplig för både erfarna och mindre erfarna personer då man förutom välkomstevenemanget och marknadsföring av sektionen, har fria händer. Fortsättningsvis delas det till dig som Vice-IntSekt ut 0.25 extrapoäng om du i framtiden planerar att söka utbytesstudier.

Idrottsledar(en)

Idrottsledare – ELIN. Anordnar idrottsevenemang inom sektionen samt med andra sektioner. Idrottsnämnden jobbar mest med sektionen för Medicinsk Teknik och BEFF (Bergs, Elektro, Farkost, Fysik), men har även samarbetat med Kemisektionen. Som idrottsansvarig leder man en grupp idrottsintresserade ´´hurtbullar´´ i arbetet att skapa samt hålla i evenemang. Vi har två årliga turneringar och traditioner som hålls under mottagningen och i Åre.

Frequensnormalen

Att vara frequensnormal, tillika sångledare, innebär att man är sångledare under både stora och små evenemang, utspridda över verksamhetsperioden. Som frequensnormal är ditt ansvar att se till att det finns en sångledare på alla sektionens sittningar som efterfrågar det (inom viss rimlighet) där din uppgift är att bestämma vilka sånger som tas upp vid denna sittning och hur de presenteras; oftas med en sorts anekdot. Du påverkar vilka sånger som lärs ut och är därför ansvarig för att det finns mångfald i sångkulturen. Som frekvensnormal under höstterminen ledar man exempelvis N0llegasquen, sång i Tolvan och två tentapubbar. Under N0llegasquen ansvarar du tillsammans med MedTeks motsvarighet, för att ta fram ett sångblad.

Källarmästare

Som källarmästare med lokalansvar är du en av tre vaktmästare i Tolvan som leder arbetet i Källargillet. Du ansvarar för att miljön ska vara trevlig, allmänt underhåll av lokalen, försäljning av ovvar och märken, inköp av varor till automaterna, skåputhyrning samt att inte diverse förbrukningsmaterial på toaletterna ska ta slut. Som Källarmästare ser man även till att organisera fixarkvällar där Tolvan städas.

Klubbmästare

Klubbmästare. Tillsammans med Klubbmästare för Elektro och Batman bedriver vi klubbmästeriet och pub- samt eventverksamheten på sektionerna. Sköter främst det som syns ”utåt”: schema, kontaktperson, alla sociala medier, festanmälningar och utskick till utbildningarna till FEST och STAD. Sedan delegeras samtidigt jobb mellan klubbisarna så att man får mer/mindre arbetsuppgifter.

Paleograf(er)

Som Paleograf agerar man som sektionens arkivist. Arbetet innebär att samla, sortera och dokumentera material att bevara till framtiden! Till exempel bilder, märken eller skrivet material. Arbetet är väldigt fritt och kan göras när man har tid och känner för det. Man får en god inblick i vad som händer på sektionen och påverka hur den minns i framtiden.

IEE Ordförande

Som IEE-Ordförande leder man huvudsakligen arbetet med att införskaffa praktikplatser vid utländska lärosäten. Detta omfattar sysslor som att identifiera potentiella lärosäten, hitta lämpliga kontaktpersoner inom lärosäten och initiera kontakt genom mail och videomöten. Detta görs främst genom att hitta professorer och labbar som forskar inom områden som är relevanta för EECS. IEE-Ordförande är också huvudansvarig för att besvara eventuella frågor från utanför och inom KTH, angående utbyte.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.