Sök till investeringsgruppen nu!

Sök till investeringsgruppen nu!

Investeringsgruppen/tolvanbets behöver mer än 2 medlemmar. Bara det faktum att du kommit in på elektro är tillräcklig kunskap för att vara med i gruppen. För att placeringen av pengarna ska vara transparant och förankrad i sektionen behövs bättre representation. Vi behöver även skapa styrdokument för placeringarna. Vill du bidra långsiktigt till sektionens framtid med en liten arbetsinsats anmäl dig nu! Just nu är vi två från E18 därför vill vi gärna ha representation från de yngre årskurserna

https://forms.gle/aZU2RWVxjcZ4adcv8

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.