Problem med styrelsens mail!

Styrelsen har problem med mailen och har därför inte fått alla motioner. Skicka därför dessa till eordf@e.kth.se omgående!

Kommentera