Rösta: Fyllnadsval till THS Kårfullmäktige

Idag öppnar fyllnadsvalet till THS Kårfullmäktige!

Kårfullmäktige är det högsta beslutande organet vid THS och beslutar om ex. Sektionsstatus, THS verksamhet och budget samt THS officiella ställning rörande dess medlemmar i samtida frågor.

Elektrosektionen har f.n. tre platser för ordinarie ledamöter samt tre platser för suppleanter. Till platserna kandiderar totalt fyra personer. En ledamotsplats i kårfullmäktige innebär ett stort förtroende och röstning sker m.h.a. personval här fram till den 6 oktober.

 

Kommentera