SER Prize

Vet du om att du kan få pris för ditt exjobb/avhandling? SER, Sveriges Elektro- och Dataingenjörers Riksförening, delar varje år ut två SER Prize för att tydliggöra de svenska elektro/data/IT-ingenjörernas viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling. Priset för årets bästa exjobb/avhandling (SER Junior Prize) är, förutom äran, SEK 10 000:-. För att inte missa…
Läs mer