Mottagning – Reception of New Students

Nu är mottagningen i full gång – de roligaste veckorna på året! Vi i styrelsen är väldigt exalterade och vi uppmanar alla att vara med på så mycket som möjligt!

Gå in och läs mottagningsbloggen för all info:
www.mottagningen.blogg.se

The reception of the new students is underway and there are a lot of people comming to Electrical engineering. We have a reception for the Swedish batchelor students that you can read more about here: www.mottagningen.blogg.se

For the international students we have information mainly flowing thorugh the facebookpage.

Hope that you are having a great time!

ELAB under nytt styre

Jag har det stora nöjet att meddela att under ELABs årliga möte har en ny Överste lödnisse (Ordförande) och kassör tillsatts. Detta betyder att vi i framtiden kommer att snabbare kunna ge tillgång till labbet för våra gamla tillika nya medlemmar!

Vår nya ÖL är Alexander Kolmodin, E13 och vår nya kassör är Ahmed Mayh, E13.

För att kontakta ELABs funktionär finns kontaktinformationen på vår hemsida: www.elab.kth.se