ELAB under nytt styre

Jag har det stora nöjet att meddela att under ELABs årliga möte har en ny Överste lödnisse (Ordförande) och kassör tillsatts. Detta betyder att vi i framtiden kommer att snabbare kunna ge tillgång till labbet för våra gamla tillika nya medlemmar!

Vår nya ÖL är Alexander Kolmodin, E13 och vår nya kassör är Ahmed Mayh, E13.

För att kontakta ELABs funktionär finns kontaktinformationen på vår hemsida: www.elab.kth.se

Paintball: Chapter of Chemistry vs Chapter of Electrical engineering

HI EVERYBODY. Saturday the 23rd of May it is time for an ancient tradition that the two chapters Electrical Engineering and Chemestry have. So ELIN and IN( presents(in cooperation with the chapters that supports the event financially) super-duper-awesome-fantastic-exciting-PAINTBALL, now with a bigger and better field to play on.

Tickets are bought here:
http://elektrosektionen.se/paintballvt2015/
OBSERVE: If you are a chapter member, write ”member” in the comments section.
10418185_10152739285646941_3927699067996072103_n
For more info see: https://www.facebook.com/events/1422412714744785/