Försök att få till omtentamen i TET:en

Fick du inte godkänt i TET:en denna omtenta? Se hit!

Hej Elektro! Jag har som SNO blivit kontaktad av studenter som önskat att vi försöker driva att få till en omtenta i augusti i TET:en.

Kursen EI1220 – Teoretisk Elektroteknik kommer att genomgå en större förändring till nästa kursomgång HT19. Kursen ändras så att examinationen kommer att följa lärandemål och målrelaterade betygskriterier enligt rektorsbeslut. Om det innebär att kursen blir svårare eller lättare återstår att se, men eftersom TET:en ska ändra examinationssystem kan det anses rimligt att ha en extra omtenta i augusti. På grund av lågt deltagande vid vanliga omtentatillfällen hävdar dock examinator att en omtenta i augusti inte är rimlig.

Fyll i formuläret nedan för att visa att du är intresserad av en omtenta i augusti. Om tillräckligt många visat intresse kan det ge underlag för en omtenta. För att visa intresse behöver du endast fylla i namn och svara ”Ja” på frågan om intresse för omtentamen. Resterande frågor är frivilliga.

Länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIyPH27XyegBJXxcAyi_YTzPxEyLB4-q7RYbbYRCMNYx9g1A/viewform

Intervju med Beyond Research

Vill du bli intervjuad för ett projekt av företaget Beyond Research? De har kontaktat oss för att de just nu letar efter civilingenjörs-, data-, teknik och IT-studenter att intervjua för ett projekt rörande vad studenter förväntar sig av framtida arbetsgivare och vad för intressen och drivkrafter teknik/data/IT studenter har idag.
De studenter som intervjuas kommer att delta i en fokusgrupp på 1,5 h och får en ersättning på 800 kr för att de deltar.
För att finna önskade intervjupersoner har de tagit fram ett frågeformulär där studenter kan göra en intresseanmälan för att delta i projektet.
 
https://forms.gle/DBnfLetd196Ku3br9