Kanslifrukost 3

Tja tja sektionen! I förrgår träffade styret återigen kansliet för en kanslifrukost i cyberspace. Här är en liten sammanfattning av vad som sades:

 

  • Kansliet söker elektro-ettor som är sugna på att vara ledare för samverkansinlärning nästa termin. Det är en roll där man som relativt nyantagen hjälper de nya studenterna att göra övergången från gymnasium till högskola, som en slags asse i början av elkretsen. Kontakta Anneli Åkesson på svl-celte@kth.se om du är intresserad!
  • Det har varit fortsatta diskussioner kring tentaupplägg. Det har varit svårt att få tag på tentavakter, och det har varit efterfrågan att istället ordna alternativa examinationsformer som inte bara är anpassade salstentor.
  • Joakim Jaldén har deltagit i periodens länkmöte för grundutbildningen. Man har diskuterat bristande info för programmeringen, samt problemet med Elektroprojekt 1, där Joakim Liljesköld är frånvarande, då han behövt rycka in för att hantera krissituationen mer centralt. Man har också jobbat för att hjälpa de som inte gjort elkretslabbarna att bli godkända för att få särskild behörighet för kurserna nästa termin.
  • Söktrycket till grundutbildningen har tyvärr minskat ganska mycket i år, med rekordlåga 11% kvinnliga sökande. På den ljusa sidan är det här ett kvitto på hur positivt Noblesses evenemang, och de öppna hus som sker varje år påverkar sektionen.
  • Det kommer eventuellt finnas möjlighet för små grupper att komma in till campus vid behov, exempelvis att en Elproj-1-grupp kan få komma in till Studentverkstan. Det finns inga säkra bud på hur KTH kommer att hantera situationen i framtiden, i och med att Folkhälsomyndighetens framtida beslut också är osäkra.
  • Studievägledaren hälsar att alla är välkomna att boka tid för studievägledning om studiesituationen, studiedisciplin, individuella kursplaner, eller andra frågor om studierna. Tid kan bokas via mail (svl-celte@kth.se) eller telefon (08-790 63 80).

Promisepriset

Hej Sektionen!

Här kommer info om 3 stycken priser man kan få för olika arbeten. Läs på nedan och ansök! (3/3)

————————————————–

Har du skrivit ett examensarbete eller en uppsats om kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier?

Promisepriset, 10 000 kr, delas ut i höst till bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Priset har instiftats för att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.

Ditt examensarbete kan nomineras till Promisepriset av lärare/ handledare / examinator eller av dig själv. För att arbetet ska anses nominerat, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator, dessutom ska ett exemplar av examensarbetet skickas in.

Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2020.

Vid frågor om Promisepriset och anmälan kontakta: Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: peter.bergh@sinf.se<mailto:peter.bergh@sinf.se

JobTech-priset

Hej Sektionen!

Här kommer info om 3 stycken priser man kan få för olika arbeten. Läs på nedan och ansök! (2/3)

————————————————–

Den ideella föreningen Swedish JobTech https://www.swedishjobtech.se/jobtech-priset vill bidra till att datadriven kunskap om arbetsmarknaden tas in i ett akademiskt perspektiv och har därför beslutat att instifta ett pris till bästa examensarbete/uppsats inom arbetsmarknadsområdet med fokus på datadriven matchning och vägledning.

Examensarbetet kan behandla detta ur olika perspektiv, exempelvis personalvetenskap, systemutveckling och beteendevetenskap. Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning.

Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Sprid gärna informationen till studenter som skrivit en uppsats inom området datadriven matchning och vägledning.

Anmälan skickas per e-post till olle.l.lundin@gmail.com<mailto:olle.l.lundin@gmail.com

Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2020 och prissumman är på 10 000 kr.