Kallelse till Maj SM

Kallelse till Maj SM

Kallelse-MajSM

Om ni ämnar att delta vänligen se till att attenda eventet på facebook så vi vet hur mycket mat som skall lagas.
https://fb.me/e/1QhUpE05k

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.