Postbeskrivningar inför Februari SM

Postbeskrivningar inför Februari SM

Moby Dick

Moby Dick, den stora valen, är ansvarig för Konglig Elektrosektionens funktionärsval vid sektionsmöten och leder valberedningens arbete inför och under detta. Arbetet som görs inkluderar beredning av sektionens val i enlighet med sektionens styrdokument, marknadsföring av poster och sektionsval, utvärdering av sektionens demokrati samt att tillhandahålla kandidater till sektionens styrelse. Vidare ansvarar man för att sammankalla valberedningsmöten för att kunna diskutera relevanta frågor. I valberedningens arbete kan flertalet saker inkluderas med exempel som intervjuer, utvärderingar, förordningar samt sammanfattningar av kandidaterna. Moby Dick är även ansvarig för att under SM presentera posterna och kandidaterna.

Hoftorsk

Hoftorskämbetet finns till för att tillse skötseln av Tolvans akvarium samt dess invånare i händelse av att sådant finns. Vad det innebär kan Hoftorsk själv bestämma då det kan vara allt i från skvaller till nyhetsupplägg.

Che

Chefsemitteuren själv! Som Che skapar man innehåll av något slag. Traditionellt sett ska det vara sektionens tidning ”Emissionen” men den har även tagit andra former. Under 2000-talet har engagemanget varit lågt och Emissionen har då exempelvis publicerats i form av en podcast.

Beatkeeper

Som Beatkeeper ser till att det finns en DJ på dansgolvet. Du hanterar kommunikation och agerar huvudansvarig för nämnden EDJ. Kontaktar externa aktörer om gig samt förmedlar och diskuterar med andra sektionsnämnder om evenemang som berör EDJ.

Qulturattachéer

Qulturattachéns mycket korta uppgiftsbeskrivning är postens mest beaktningsvärda egenskap; ´´Qulturattachéerna skall främja kulturen å sektionen´´. Med denna post har man med andra ord friheten att göra vad man vill som på något sätt gynnar sektionsmedlemmarna. Det kan vara att annordna event, fixa SM-bingo, få fram billiga konsertbiljetter till medlemmarna, rangordna och publicera Stockholms mest studentvänliga pubar, dokumentera medlemmarnas kaffevanor, sätta upp konst i Tolvan, och så vidare…

MasterAnsvarigStudentSamordnare (MASS)

MasterAnsvarig Student Samordnare – sköter studiebevakning på masternivå. I varje period anordnar MASS möten med alla MAS (MastersprogramsAnsvariga Studenter) där kurser och program diskuteras så att det sedan kan tas vidare till varje programansvarige. Det är även MASS uppgift att se till att nya MAS rekryteras i början av hösten på dem olika programmen samt stödja alla MAS genom att kunna svara på frågor och hjälpa dem vid behov.

Projektledare för Potential

Som projektledare för Potential ansvarar du för Potential, Elektrosektionens årliga arbetsmarknadsmässa där studenter och företag får möjlighet att möta varandra. I rollen som projektledare kommer du att rekrytera och leda den grupp som tillsammans med dig anordnar mässan. Hur du fördelar arbetet inom gruppen är upp till dig men du bör förvänta dig att arbeta en del inom alla områden. Det rör sig om bland annat säljande, marknadsföring och logistik. Som Projektledare bestämmer du storlek på gruppen men det brukar vanligtvis vara 10-20 personer under året och dubbla antalet under mässan. Potential är Elektrosektionens största inkomstkälla vilket innebär ett stort ekonomiskt ansvar för dig som projektledare. Som projektledare behöver du bygga ett brett kontaktnät med andra sektioner, THS och näringslivet för att kunna utföra ditt arbete.

Kårfullmäktigerepresentanter (KFR)

Som ledamot i Kårfullmäktige (KF) har du som som uppgift att representera Elektrosektionen i THS:s högst beslutande organ. KF kan jämföras med riksdagen och där tas beslut om THS:s stadgar och verksamhetsplan. Det är även Kårfullmäktige som förrättar val till kårstyrelsen (KS), kårledningen (KL) och kårens andra centrala verksamheter.

Antalet ledamot-platser varje sektion har baseras på antalet sektionsmedlemmar och Elektro har i skrivande stund två ledamöter (med rösträtt) och en suppleant (ersätter ledamot vid behov men har annars ingen rösträtt). KF-Representanterna väljs på SM och rangordnas i en delegatlista efter antal röster. KF har sammanträde fyra gånger om året utöver extrainsatta möten.

Formulär för kandidatur

Kandidera och nominera. Kom igen! Det blir kul!

//Moby Dick

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.