SER utlyser resestipendium för e-teknologer

SER utlyser resestipendium för e-teknologer

SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening utlyser härmed
Elektro100 resestipendium 2012

Stipendiet på 5 000 SEK kan sökas av studerande tillhörande Konglig Elektrosektionen vid KTH, företrädesvis i högre årskurser och forskarstuderande.

Stipendiet inrättades av SER som en hyllning till Konglig Elektrosektionen vid
100-årsjublet i november 2010.

Mer information hittar du i denna PDF-fil: SER Resestipendie 2012

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.